Aktuellt & viktigt

V.23 -28

Påminnelsefakturor skickas ut till dryga 40st fastigheter under v. 24. Detta är en onödig utgift! Dessutom tillkommer 60kr i påminnelseavgift!

Givetvis kan man dela upp betalningen men först efter ha kontaktat styrelsen vilket vi självfallet då löser.

Ellevio fortsätter gräva ned nya elkablar och återställer löpande efter sig. Farthinder på Poppelvägen kommer upp så snart entreprenören får tid att komma. I samband med detta kommer vissa lagningar utföras inom vårt området.

Kartor uppdateras för fullt och ett underlag ligger hos Lantmäteriet för godkännande av offentlig delning.

Tvätt av skyltar och tavlor utförs.

 

 

V.16 – 22

Nu har alla fått hem årets årsavgift, Vi vill att Ni loggar in, med hjälp av den personliga koden som står på fakturan, på www.vagnu.nu och registrerar era uppgifter och lämnar ert samtycker eller inte så vi uppföljer den nya personuppgiftslagen GDPR.

Årsstämmans protokoll finns nu tillgängliga på hemsidan, kommunens och Tempos anslagstavlor.

Årsavgiften, 1800kr,  skickas ut denna veckan och sista betalningsdag är 31:e maj.

Röjning av sly slutförs inför våren.

Byte skadade skyltar. Rengöring skyltar utförs.

Hedevägens farthinder sätts upp.

Beslut om placering av nya farthinder på Poppelvägen. Dessa ska vara på plats under maj månad.

Hyvling och dammbindning av våra grusvägar kommer ske under maj. Detta utfördes under vecka 18 samt 19.

Dröning av hela föreningens område kommer utföras för att få till bättre kartor. Detta utförs av Henrik Palm som har flygtillstånd för drönare.

 

 

V.15 Årsstämma

Nu är årsstämman för 2018 klar.

Matthias Karlsson avgår som styrelesuppleant, vi tackar för hans tid,  och ersätts av Amanda Hugoson som vi hälsar välkommen.

Som revisor avgår Bertil Schewenius, som vi tackar för sin tid, och hälsar Matthias Karlsson välkommen som nu revisor.

Övrig styrelse och revisorer sedan tidigare.

Årets årsavgift beslutades till 1800:-/andel.

En enig stämma beslutade om nya stadgar. Dessa träder i kraft efter Lantmäteriet godkänt dem vilket tar 4 veckor efter de mottagit ansökan. Ansökan skickas in så fort årsstämmoprotokollet justerats.

V.13 – 15

Under påskveckan kommer vi börja röja en del sly längs med våra vägar innan bladen slår ut. Passa även på att klippa buskar och träd så vi har en bättre sikt.

Sopning av våra gator och gångbanor kommer utföras under mitten slutet av april beroende på vädret. Därefter kommer vi sätta upp farthindren igen och även komplettera med nya.

Torsdagen 12:e april kl. 18:00 är det årsstämma i kommunhuset. Hoppas många kan komma då det är här vi kan diskutera vad som skall göras inom föreningen. Vore kul om fler ville vara med i styrelsen då det är bra med nytt tänk.

 

V.9 – 12

GDPR-lagen ersätter i maj nuvarande PUL-lagen, Personuppgiftslagen. Detta innebär att vi nu måste få ett godkännande från varje medlem att lagra kontaktuppgifter såsom telefonnummer och epostadress. Detta medgivande, eller icke medgivande, får alla medlemmar logga in på vagnu.nu med Er personliga kod, som Ni fått via mailutskick, eller telefonkontakt med styrelsens ansvariga i denna fråga, f.n. Henrik Palm. När Ni loggat in får ni själva komplettera med telefonnummer och epostadress samt kryssa i om föreningen får spara dessa uppgifter.

Bra att veta: Väljer man att styrelsen inte får spara mailadress kan man heller inte få tillgång till informationsutskick som vi gör via epost. Givertvis så skickas fakturor samt speciellt viktig information framöver brevledes för dem som inte använder E-fakturor.

Röjning av sly innan växtligheten drar igång sker innan påsk.

Byte av skyltar vid Bruksskolan. 30-skylt samt lekande barn.

 

2018-02-28: Idag är sista dagen att komma in med motioner för 2018-års stämma!

V.1 – 8

Inför 2018 har vi möjligheten att skapa E-fakturor. Som vanligt med E-fakturor måste varje medlem gå in på sin internetbank och lägga till Munkedal Östra Samfällighetsförening med BankGiro: 833-1936. Skicka ett mail till info@munkedalostra.se så får ni en kod ni behöver för att lägga till i internetbanken. Med detta sätt sparar föreningen porto för varje utskick vilket gör oss mer kostnadseffektiva. Beslut om betalningsdag samt andelstalsbelopp sätts på årsstämman som är i kommunhuset 12:e april 2018 kl 18:00.

VÄL MÖTT!

Ostabilt väder gör att det är halkigt i vårt område. Kör försiktigt!

Ellevio,f fd Fortum, gräver from v.6 ned nya kablar på våra gator. Videvägen, Badhusstigen, Ekelundsvägen samt Syrénvägen skall grävas under 2018.

 

V.32 – 45

Mindre reparationer av gatubrunnas samt asfalt utförs.
Inventering av siktförhållanden samt skyltar som bör bytas.
Sandlådor fylls och röjningskartor uppdateras.
Ellevio AB, som är elnätägare i vårt område, börjar gräva för nya elkablar i området för att minska strömavbrott vilket är välkommet. Vissa störningar kan ske i samband med grävningsarbetet.


Se över Era häckar och träd inför vintern nu efter växtsäsongen närmar sig sin ände.

Hör av er till oss om gatubelysningen inte lyser så felanmäler vi detta

Vecka 16 – 23

Nordanvindsvägen: De sista justeringarna utförs och asfaltering sker.

Årsstämmoprotokoll 2017 läggs ut på hemsida samt anslagstavlorna vid Kommunhuset och Tempo.

Våra gator sopas rent från isgrus. Våren är i göringen.

Grusvägarna i vårt område kommer att hyvlas och dammbindas.

 

Vecka 49 – 52

Lite småarbeten har blivit utförda inför vintern.

Nordanvindsvägen VA-saneras förfullt och arbetet fortskrider enligt Västvatten efter plan. Vagföreningen är med och sätter tre-fyra rännstensbrunnar i samband med detta vilket ger en bättre avrinning på gatan. Vill passa på att tacka boende längs arbetsområdet för ert tålamod.

GOD JUL!

Vecka 45 – 48

Nordanvindsvägen: Nästa vecka börjar Västvatten arbetet på vägen från Västanvindsvägen. Trafiken kommer ledas runt Utsiktsvägen för boende på Nordanvindsvägen. Arbetet beräknas pågå februari/mars.

Fiberåterställningen av våra gator ska vara färdig efter samtal med First Fiber.

Se upp för hala vägar nu när vi går in i vinterperiod. Vinterdäcken på!

 

Vecka 41 – 44

Namn- och nummer skyltar längs Stalevägen är nu uppsatta vilket gör det lättare för Räddningstjänst mm att hitta rätt adress vilket varit lite svårt till vissa adresser. Riktigt bra sys de i mörkret också vilket vi är mycket nöjda med.

First Fiber kommer igång med justering för asfalt under v.41/v.42 för att vara färdiga under oktober.

VA-saneringen på Nordanvindsvägen ska, enligt Västvatten, komma igång i slutet av oktober eller i början av november för att färdigställas i mars.

Länk Till Västvatten:
http://vastvatten.se/projekt/kommande-projekt/nordanvindsvagen-munkedal.html

Snökäppar sätts upp i början av november. Rune Fransson Maskin är vår entreprenör även i år.

Vi håller på och sätter upp namnskyltar längs Stalevägen vilket beräknas vara färdigt i oktober månad om vädret så tillåter.

Vi kommer utföra några små arbeten i höst. Täcka ett dike på Videvägen, ordna en infart på Baldersvägen samt några skador på Önnebacka.

Under v.43-v.44 tar vi bort farthindren på Hedevägen inför vintersäsongen.

 

Vecka 35 – 40

Vi har i veckan träffat First Fiber och gått igenom återställning av våra vägar. Detta arbete kommer påbörjas i september och slutföras i oktober.

Vi har nyligen fått veta från Västvatten att Nordanvindsvägen kommer VA-saneras from oktober 2016 – mars 2017. Detta är preliminära tider vilka kan komma att ändras. Mer information efter vi träffat Västvatten.

 

Vecka 22-30

Vi njuter av en frodig grönska just nu, härligt!

Men buskar och träd som växer intill gator och cykelbanor kan också hindra sikten. Vi behöver hjälp av dig som är fastighetsägare för att få en säker trafik!

Häckar i infarter, 2,5m åt varje sida, får max vara 80cm höga och i korsningar 10m år varje sida.

Styrelsen ber nu därför alla att se över sina häckar!

Grässlåtter sker vid midsommar!

Påminnelse!
Fortfarande saknas 25st inbetalningar!!!
Under vecka 26 skickas de vidare till Kronofogden vilket känns oerhört tråkigt att behöva göra.
Gäller from. årsstämman 2016 där vi tog beslut att skicka EN påminnelse och sedan vidare till Kronofogden.
Vill man ha anstånd på fakturan MÅSTE man höra av sig till styrelsen annars skickar vi vidare till Kronofogden.

Vecka 17-19

Nu är årsavgiften utskickad. Betalning 31:e maj 2006.

Bifogar även siktanvisning samt stämmoprotokollet.

Nu ligger 2016-års stämmoprotokoll på hemsidan samt på Tempo, Stale och anslagstavlan på kommunhuset!

Årsavgiften på 1600:-/andel kommer att skickas ut under nästa vecka och skall vara betald 31/5 – 2016. Med detta skickas även ut tid och plats för 2017-års stämma samt årets stämmoprotokoll. Siktanvisningar bifogas även i utskicket.

Vecka 14 -16
Sopning av våra gator och gångvägar kommer utföras under v.16. Efter sopningen sätts farthindren på Hedevägen upp igen.
Fiberarbetet håller på förfullt och återställningen efter det kommer utföras under våren allteftersom arbetet fortskrider.Tisdag 12:e april kl 18:00 hålls årsstämman i kommunhuset. Väl mött!
Vecka 5 – 7
Vill påminna alla medlemmar att motioner behöver komma in under februari månad för att kunna behandlas på årsstämman!
Vecka 2 – 4
Vi förbereder inför kommande årsstämma som kommer hållas i
kommunhuset, Gullmarssalen, den12:e april 2016 kl.18:00.
Motioner behöver komma in senast februari månad 2016 för att hinna behandlas på årsstämman 2016.
Vecka 1 2016
Vi har, av Munkedals Kommun Byggnadsnämnd, fått till oss handlingar, sk grannehör, att Förvaltningsbolaget Åtorps Herrgård vill bygga om Folkets Hus på Stale till asylboende.
Vi skall svara kommunen senast 28:e januari 2016.
För Er som har frågor om detta kontakta Munkedals Kommun, Byggnadsnämnden.
0524-18000 är till kommunväxeln.
V. 50 – 52  2015
 
Då är året snart till ända och styrelsen känner sig nöjda med året som gått. Hededalsvägen som grävts nytt dike samt trummor. Sedan även asfaltering av Hedevägen och Baldersvägen som blev klart nu i december.
Första snöröjningen gick av stapeln 27:e december så lite vit jul blev det till sist.
Fiberarbetet fortsätter under vintern med Hedeområdet som blir färdigt först. Här är det MOfiber och inte vägföreningen som utför arbetet.

Baldersvägen asfaltering!

Fredag 27:e november asfalteras Baldersvägen. Gatan är under arbetsdagen helt avstängd för trafik. För mer information kontakta Västvatten.

Vecka 47 – 49

Baldersvägen: Fiberarbetet i gata är färdigt och nu förlängs en del infarttrummor enligt gemensam genomgång med fastighetsägare på plats. Början av vecka 48 hyvlas gatan och i slutet av veckan samt v.49 asfalteras gatan samt mot infarter. Snökäppar sätts upp efter asfalten är färdigställd.

Fiber arbetet pågår på Hedeområdet och nästa delområde, Hedevägen – Tempo, projekteras för start även där.

Sista asfaltsreparationerna utförs på Önnebacka och Ekelundsvägen.

 

Vecka 44 – 46

Fiberarbetet börjar under vecka 43 med grävstart på Baldersvägen v.45 så asfalten hinner komma på innan vintern. Därefter påbörjas Hedeområdet.

Mer info om fiber på www.mofiber.nu.

Asfaltering kommer ske på Baldersvägen under v.46 (prel).

Mindre asfaltsarbeten utförs inom vårt område innan vintern. Mindre skador mm.

Snökäppar sätts upp inom området.

Vecka 37 – 43

Hedevägen skall innan 17:e oktober vara färdigasfalterad. I samband med asfaltering av Hedevägen kommer även del av Nordanvindsvägen samt Hededalsvägen asfalteras.

Bladersvägen skall dikas, start måndag V.42, samt asfalteras under hösten. Även trummor för infarter kommer bytas ut. Öppna diken på båda sidor om vägen kommer utföras.

Fiberutbyggnad är på gång inom vårt område, med prel. start 19:e oktober, vilket Vi ser fram emot. En del störningar kommer dock givetvis detta innebära vilket styrelsen hoppas Ni har överseende med.

 

Vecka 32 – 36

Hedeholmsbron kommer att stängas från och med måndag. Förmodligen i minst 1 månad. Skyltar kommer att sättas upp vid korsningen Hedevägen / Stalevägen.

 

Vecka 27 – 30

Vår entreprenör kommer from 3:e juli beskära häckar och träd, enligt siktanvisningarna, inom vårt arbete. Detta arbete beräknas pågå under sommaren. Styrelsen uppmanar medlemmar att klippa sina häckar och träd så föreningen slipper bekosta detta!

Baldersvägen kommer tyvärr inte bli belagd med asfalt innan semestern utan asfaltering kommer ske någon gång under september-oktober.

 

Vecka 24 – 26

Grässlåtter kommer påbörjas innan midsommar.

Häckar skall vara klippta enligt sikttriangel. Styrelsen kommer se över vårt område så att dett sköts. Framföallt viktigt att hålla maxhöjd, 80cm, vid korsningar, 10m åt båda håller av häcken, samt in-utfarter, 2,5m åt båda håll.

Påminnelsefakturor till uteblivna inbetalningar har nu skickats ut under v. 25. Tyvärr är det ca: 40st fastigheter som uteblivit med betalning, utan att höra av sig, vilket är beklagligt.

Hededalsvägen: Återställning påbörjas torsdag 11:e juni och beräknas vara klart veckan efter midsommar.

Hedevägen: Här kommer asfaltering ske till hösten och förarbeten kommer pågå fram till semestern. Byte brunnsbetäckningar samt dikning.

Ekelundsvägen: 3st farthinder kommer läggas ut innan semestern. Dessa kommer läggas i asfalt och ligga kvar över vintern.

Diverse asfaltsreparationer kommer utföras innan semestern.

 

V. 20 – 23

Sista betalning för samfällighetsavgiften är 29:e maj! Vi skickar, efter beslut på stämman, ut påminnelseavgifter med 60:- i påminnelseavgift under nästa vecka så se till att betala in snarast!

Nu pågår hyvling av våra grusgator. Dammbindning kommer igång under v. 22.

Hededalsvägen återställning samt Hedevägens förarbete inför toppbeläggning med nytt asfaltslager kommer utföras.

V.18 – 19

Samfällighetsavgiften är utskickad, 1600:-/andel enligt beslut på stämman i april. Till detta skickades årsstämmoprotokollet samt siktanvisningar men. Även en intresseanmälan för fiberanslutning skickades med. Tre av våra medlemmar har startat en fibergrupp som skall ha hand om detta. Mycket bra initiativ tycker vi!

Mötesprotokollet från årsstämman ligger nu, 28:e april 2015, på hemsidan samt på anslagstavlan vid kommunhuset.

FIBER: Styrelsen kommer med utdebiteringen av årsavgift i år även bifoga ett blad med intressekoll för fiberanslutningar inom vårt område. Detta kommer INTE att skötas utav vår förening utan en förening bör startas för detta. Denna är inte bindande utan enbart intresseanmälan. Mer info kommer…..

V. 17

Farthinder nu placerats placeras ut på Hedevägen under veckan.

Detta efter goda resultat och mottagande från 2014.

Två vid bollplan samt ett vid hyreshusens garagelängor. Vi hoppas att detta skall göra gott för hastigheterna.

V. 16

Då var 2015-års stämma avklarad.  Tisdag 14:e april Gullmarsalen kl 18:00

Vi i styrelsen vill tacka för en trevligt och givande årsstäma med mycket god stämning.

Vi önskar dock att fler medlemmar kan närvara kommande år.

30 medlemmar av totalt 439 tycker vi är väl få….

Styrelsen samt revisorer ser under detta år se likadant ut som tidigare. Styrelsen uppmanade medlemmarna på stämman att tänka sig att vara med i styrelen då det är bra med ”nytt blod” och nya idéer.

Årsavgiften beslutades till 1600:- och denna kommer att skickas ut under april månad med sista betalningsdag 29:e maj 2015.

Stämmoprotokollet kommer skickas ut till samtliga medlemmar med fakturan samt hänga uppe på kommunhusets anslagstavla. Givetvis kommer den även läggas upp på hemsidan under mötesprotokoll.

Information om hur beskärning utav växtlighet skall utföras utav ALLA fastighetsägare kommer även skickas med fakturan.

I år skall styrelsen skicka en påminnelse på fakturorna och uteblir betalning efter denna skickas denna till inkasso.

Vecka 12 – 15

Vill påminna om årstämman som skall hållas tisdagen 14:e april kl 18:00 i kommunhuset. Informationen om årsstämman hittar Ni under” Årsstämma 14:e april 2015″.

Vi har inventerat våra vagnamnskylar och kommit fram till att dessa bör bytas ut. Styrelsen har därför lämnat ett förslag till Stämman at besluta för detta.

Sopning av gator och gångvägar kommer att ske veckan före påsk. Sopade gator känns som ett säkert vårtecken!

Häckar och buskar skall kapas ned för att öka siktförhållanden. Bra om detta görs innan häckarna vuxit till sig över sommaren.

Vecka 10 – 11

Förberedelserna inför årstämman pågår förfullt. Debiteringslängden kommer inom kort läggas upp på hemsidan under ”Inför årsstäman 2015”. Vi har precis hämtat ut senaste uppdateringen från fastighetsregistret från Lantmäteriet. Givervis kommer övriga handlingar även finnas tillgängliga på hemsidan!

Endast En motion har inkommit till styrelsen och den handlar om att förlänga tiden för inkomna motioner. Idag skall motioner, som skall hinna behandlas till årsstämman, vara inlämnade under februari månad. Förslaget som inkommit anser att 4-5 veckor innan årsstäman borde vara tillräckling. Styrelsen skall behandla och lämnar förslag till eller mot bifall till motionen för beslut på årsstämman.

Vecka 9

Vill påminna om årstämman som skall hållas tisdagen 14:e april kl 18:00 i kommunhuset.

Motioner som skall hinna behandlas till stämman skall vara inlämnade under februari månad.

Information om stämman komer inom kort finnas tillgänglig under en egen sida på hemsidans startsida

Vill varna för svår halka i hela området. Kör försiktigt! Hela Vecka 49!

Vecka 50 – 52

Vid Hededalsvägen, ”Hede håla”, skall 2st stora vägtrummor bytas ut samt grävning dike för att bättre leda bort vatten då vi i höst haft flera översvämmningar på våra vägar här. Arbetet utförs ihop med Munkedals kommun och Västvatten AB.

Videvägen: Här skall en ny brunn sättas i dike. Idag finns ingen kopplingsbrunn utan är bara ett stort hål som kan bli lurigt om den undermineras/spolar ur.

 

Vecka 47 – 49

Tisdag 25:e november är säsongens första halkbekämpningsuppdrag utfört då det varit mycket halt i området. Rune Franssons Maskin AB är vår nya entreprenör. Synpunkter om halkbekömpning skall ställas till styrelsen och inte till entreprenören direkt.

Baldersvägens arbete som Västvatten håller på med börjar bli färdigt för året. Asfalt kommer inte på förrän våren 2015 för att minimera sättningar i beläggningen.

Under vecka 47 börjar snökäppar sättas upp. Skall vara klart under V.49.

 

 

Vecka 44 – 46

Uppsättning snököppar utförs i början av november.

Borttagning farthinder på Hedevägen för att underlätta med halk/snöbekämpning. Denna sort farthinder är temporära men dessa har fått bra respons i området vilket känns bra!

 

Vecka 43

Vi har upphandlat entreprenör för vinterväghållning. Rune Franssons Maskin AB valdes efter utvärdering. Vill påminna att medlemmar återkopplar till styrelsen vid väghållningsfrågor och inte våra entreprenörer.

Denna vecka har vi skickat påminnelsefakturor till medlemmar som Ej betalt avgiften. Totalt 24st.

REGNOVÄDER! 2014-10-16

Nu har vädret ställt till det i vårt område igen. Vi håller på med arbete att lösa detta så fort det går.

 

Vecka 36 – 42

Styrelsen uppmanar medlemmar att klippa ned sina häcka för att öka siktförhållanden! Under V41-42 utför föreningen siktröjning och det är ju bra om alla klipper sina häckar innan vintern för att underlätta för snöröjning och sikt. Även grässlåtter utförs.

Vi har fått positiv respons på de farthinder vi satt upp på Hedevägen. Dessa kommer att tas ned innan snön kommer för att underlätta för snöröjningen.

Diverse asfaltsreparationer har utfört i vår område.

Inventering av vägskyltar pågår och de som anses slitna byts ut.

Vägnamnsskyltar byter vi samtliga för att få ett trevligare intryck!

Grävarbeten är beställda och kommer utföras under höst en. Detta gäller Videvägen, sättning ny brunn samt Hededalsvägen, dikesrensning/bäcken samt byte vägtrummor som är täta.

 

 

Under nästa vecka, v.36, kommer vi utföra större åtgärder efter ovädret som drog förbi.

Vi har redan påbörjar sugning av våra dagvattenbrunnar och sopat våra asfaltsbelagda vägar. Kvar är våra grusgator som måste resas i diken och hyvlas om.

 

Västvatten har börjat med VA-saneringen på Baldersvägen. Frågor om detta skall ställas direkt till Västvatten då de är de som utför arbetet. www.vastvaten.se

 

Nu håller vi på med grässlåtter på våra grönområden. Arbetet beräknas vara klart i början utav juli.

Nu är årsavgiften utskickad (1500:- / andel). Med detta skickades stämmoprotokollet samt siktanvisningar ( Korsningsskiss 2014 ) ut.

Vi håller på att se över våra skyltar i området. Under vår och sommaren kommer därför en del skyltar bytas ut.

Då ingen höjning utav årsavgiften blev till kommer styrelsen bli tvungna att hålla tillbaka med vissa åtgärder, såsom hastighetssänkande åtgärder tex. fartgupp,  som planerats under 2014 vilket vi tycker är tråkigt…

16 kommentarer till Aktuellt & viktigt

 1. Kenneth Holmgren skriver:

  Vad är det som gäller ang vägavgiften ?
  Jag betalade 1000;. 27/2 -2012 och nu ska jag betala igen 1000:-
  Det stå 2 olika avgiftsperioder 2012-05-01 – 2012-12-31 och 2012-01-01 – 2012-12-31 vad gäller?
  Vad är årskostnaden egentligen?

 2. admin skriver:

  Fakturan som förföll i april gäller för 2011. Vid årsstämman beslutades gemensamt att 1000:- / andel skall debiteras, som gäller för 2012, på hösten 2012. Då ingen avgift skickades ut under 2011, föreningen sköttes då utav en advokat och ej av Oss i styrelsen, blir vi tvingade att skicka avgift två gånger 2012 för att kunna sköta föreningens ansvar. Detta framgick under genomgång på årsstämman i april.
  / styrelsen

 3. Ola Gehandler/Helena Berndtsson skriver:

  Hej kära styrelseledamöter!

  Vi vill bara framför att den förklaring som ges i meddelandet här gott kunde ha skickats ut ihop med fakturan. Läser man årsmötesprotokollet här på hemsidan framgår nämligen inte detta. Var man inte närvarande på årsmötet kom detta alltså som en överraskning.

  Vi skulle också vilja veta var man kan få information om hur andelarna fördelats, dvs vilka kritierier som använts vid uträknandet av antalet andelar per medlem.

  Med vänlig hälsning
  Ola och Helena

 4. admin skriver:

  Hej medlemmar!
  Mycket riktigt står inte vilken summa på avgiften varje fastighet skall debiteras i årsmötesprotokollet. Vi förstår att alla medlemmar inte har nåtts utav denna informationen vilket är tråkigt. Debiteringslängd, ett protokoll som anger hur mycket varje fastighet skall betala i avgift, ligger fn. inte ute på hemsidan!
  Andelstalen bestämdes utav Lantmäteriet som gjorde förättningen och det var dom som fastslog andelstalen. Frågor om andelstal måste därför ställas till Lantmäteriet, Jens Lehman.

  / styrelsen

 5. Martin skriver:

  Var inte med på mötet 9/4 men fick idag inbetalningskortet. Har vi höjt avgiften till 1500kr? Har vi fått någon ny service med tanke på att det blivit en höjning med 50%?
  Med vänlig hälsning, Martin

 6. A Weiss skriver:

  I rubr faktura hänvisas till beslut på föreningsstämman i april 2013. Kan ej finna protokoll för 2013 på hemsidan, ej heller budgetförslag 2013 som borde finnas under fliken ”Inför årsstämman 9:e april 2013!”

 7. admin skriver:

  På hemsida under ”Årsstämman 9:e april” ligger stämmoprotokoll samt budget, resultatrapport mm från årsstämman.

 8. admin skriver:

  Föregående tid har föreningen skickat ut 2st avgifter under 2012 (våren: 1000:- + hösten: 1000:- för 1,5 års arbete ). 2013 års avgift avser ett år vilket gör att föreningsavgiften är den samma mot tidigare.

 9. Maria Hallenberg skriver:

  Jag och min sambo har nu bott på Önnebackavägen i två år och har missat bägge årsstämmorna som har hållits sedan vi flyttade in. Väldigt klantigt av oss att inte hålla bättre koll på när dom är, men samtidigt är framförhållningen med kallelsen ganska dålig må jag säga. Räkningen för medlemsavgiften damp ner i brevlådan 30/4. Medlemsmötet var 9/5. Det ger en kallelseperiod på 9 dagar. Jag har varit med i flertalet föreningar och har aldrig varit med om annat än att kallelse till årsmöte/stämma skall vara medlemmen tillhanda senare än en månad i förväg. Kanske skulle man kunna vara ute i lite bättre tid inför nästa årsstämma? Vi skulle uppskatta mycket om man kunde få lite mer framförhållning. Tack! /Maria & Jörgen

 10. Maria Hallenberg skriver:

  Ser nu att mötet var 8/5. Det var ju ännu sämre tyvärr..

 11. admin skriver:

  Hej!
  Kallelsen till årsstämman går ut i Bohusläningen fyra veckor innan mötet. Utöver detta hänger det debiteringslängd mm på Tempo Stale i samband med detta.
  Då även flera på årsstämman ansåg att informationen om årsstämman varit otillräcklig har vi därför lagt in datum för 2014 års stämma på fakturan som kom ut i slutet utav april 2013. Alltså ett år innan. Hoppas detta gör det lite lättare att planera in.
  / Styrelsen

 12. Lisbeth Halvardsson skriver:

  Hej! Vore tacksam om ni kunde förmedla vad som sas under mötet den 8 augusti om arbetet som ska utföras på Baldersvägen. Hade inte möjlighet att närvara eftersom jag jobbade i Stockholm då. Med vänlig hälsning Lisbeth Halvardsson

 13. admin skriver:

  Hej!

  Tyvärr var inte vi från vägföreningen inbjudna till informationsmötet med Västvatten. Baldersvägen och frågor kring VA-saneringen där ställs direkt till Västvatten då det är de som utför arbetet.
  http://vastvatten.se/

 14. Anders Weiss skriver:

  ÅRSSTÄMMAN 2015

  Anmärkningsvärt men ej förvånandsvärt att information om årsstämman 2015 ännu inte bekantsgjorts på föreningens hemsida 2 dagar före motionstiden utgång (före 1 mars)!

 15. admin skriver:

  Informationen ligger på en egen flik/sida på startsidan. Har även kompletterat under aktuellt och viktigt…

 16. admin skriver:

  Flertalet medlemmar på stämman ansåg att det är tillräcklig tid att lämna in moioner senast februari. Styrelsen tolkade inte inte DIN motion som en ändring av stadgarna. Vi lägger in detta som en motion för nästa års stämma.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att förhindra skräppost. Läs mer om hur dina kommentarsuppgifter behandlas.