Årsstämman 2017 6:e april kl: 18:00

Den 6:e april, kl: 18:00 i kommunhuset (Gullmarsalen), är det dax för årsstämma 2017 för Munkedal Östra Samfällighetsförening. Vi hälsar alla våra medlemmar välkomna och hoppas att många kommer.

Stämmoprotokollet efter årsstämman 2017:

Årsstämma 2017, 2017-04-06

OBS! Glöm inte fullmakt om inte er respektive följer med.

Kallelse årsstämma 2017-BHN annons

FULLMAKT föreningsstämma

                         2016

Verksamhetsberättelse 2016

Revisionsberättelse 2016

Balansrapport 2016

Resultatrapport 2016

                                   2017

Dagordning årsstämma 2017

Verksamhetsplan 2017-2021

Budget för 2017

Debiteringslängd 2017